0%
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Používání kancelářského balíku LibreOffice

V posledních letech lze sledovat nárůst uživatelů kancelářského balíku LibreOffice (statistiku lze sledovat zde). Spolu s tím řada uživatelů zůstává (a používá) u balíku Apache OpenOffice. Mezi těmi, kteří tyto balíky vedle jednotlivců používají, patří firmy, školy, úřady, různá sdružení, ale i státní instituce jako poslanecká sněmovna. Řada dalších by ráda na LibreOffice přešla, ale bojí se rizik. Případové studie ohledně nasazení v podstatě chybí. Prosíme proto uživatele o vyplnění následujícího dotazníku. Vaše odpovědi pomohou v lepší orientaci těm, kteří o přechodu uvažují.

 

Vaše odpovědi mohou stát základem pro článek, který zveřejníme na našich sociálních sítích, případně na blogu TDF nebo portálu openoffice.cz. Pokud víte o dalším subjektu (škola, firma, úřad, organizace, církev), který používá LibreOffice, požádejte je prosím o vyplnění dotazníku. Smyslem této aktivity je postupně mapovat strukturu uživatelů svobodného kancelářského balíku a⁠ ukázat ostatním, že ho lze nasadit nejen doma, ale i ve firmách, školách, organizacích, úřadech apod. 

Další odpovědi na dotazník naleznete na adrese https://cs.libreoffice.org/discover/who-uses-libreoffice/odpovedi-na-dotaznik

Průzkum obsahuje 16 otázek.
Tento průzkum je anonymní.

Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují.

Pokud jste pro přístup k tomuto průzkumu použili zaslaný přístupový kód, ujišťujeme vás, že tento kód, e-mail ani Vaše jméno nebudou propojeny s vašimi odpověďmi. Kód s mailem a jménem je ukládán do samostatné databáze a je k němu ozději připojena pouze nedatovaná informace, jestli jste se tohoto průzkumu zúčastnili. Neexistuje způsob, jak zpětně spárovat kód a e-mail respondenta s odpověďmi v průzkumu.